om fg Advizer

fg Advizer AB är ett bolag helt specialiserat på företagsöverlåtelser. Vi har ett nära samarbete med olika seniora rådgivare för att nå bästa resultat för våra klienter.

Bolagets grundare, Folke Grönlund, har efter 35 år i marknaden medverkat i ett stort antal överlåtelser inom vitt skilda branscher. Folke har bland annat byggt upp Svensk Företagsförmedling under 20 år som VD respektive styrelseordförande. 2003 grundade Folke tillsammans med partners Nordic Merger, numer IMAP. Folke grundade tillsammans med partner även BolagsRådgivarna Norden AB, 2008.

Hos fg Advizer AB möter du ett flertal erfarna rådgivare och analytiker. Vi ger dig en projektledare som håller i processen hela vägen in i mål.

Är Du intresserad av mer information?

Kontakta oss för en inledande diskussion, naturligtvis kostnadsfri och under full sekretess