Specialister på företagsöverlåtelser

Vi har medverkat vid hundratals företagsöverlåtelser och har ett stort kontaktnät för att optimera din affär. Vi har ett nära samarbete med olika seniora rådgivare och analytiker för att nå bästa resultat för våra klienter.

Att sälja sitt företag är en alldeles för stor affär för att göra upp med ”första bästa” köpare. Vi bearbetar marknaden och gör allt för att skapa en affär som svarar mot vår uppdragsgivares krav och intressen!
Viktigast är

Överlåtelsen

Vid en företagsöverlåtelse får man bara en chans att ”göra rätt”. Det är därför viktigt att välja en rådgivare som har en bred erfarenhet och förmår att driva processen målmedvetet och strukturerat. fg Advizer AB är helt specialiserat på företagsöverlåtelser och vi har mycket lång erfarenhet. Genom åren har vi utvecklat en väl fungerande modell för att driva processen. Med den breda erfarenhet vi har skapas förutsättningar för en lyckad affär.

Referenser

Är Du intresserad av mer information?

Kontakta oss för en inledande diskussion, naturligtvis kostnadsfri och under full sekretess