Rådgivare

Personlig rådgivare

Vi är inte traditionella mäklare utan Din personliga rådgivare som har till uppgift att optimera Ditt utfall. Vi samlar nödvändig kompetens för att bäst utföra uppdraget. Allt sker med beaktande av Dina krav på sekretess. Kontakta oss för en inledande diskussion så kan vi informera om hur vi kan hjälpa Dig.

Bolagsrådgivarna

Alla våra uppdrag hanteras av seniora konsulter inom ramen för Bolagsrådgivarna. Ytterligare information finner du på www.bolagsradgivarna.se

Viktiga frågor vid val av rådgivare

Vid val av rådgivare bör man som säljare bland annat fundera igenom

  • Vem är projektledare?
  • Har han gjort det förut?
  • Finns kompetensen?
  • Hur ser rådgivarens nätverk ut?
  • Kan jag få en kontroll över kostnaden?
  • Finns referenser?
Folke Grönlund