Överlåtelsen

fg Advizer AB är helt specialiserat på företagsöverlåtelser. Genom åren har vi utvecklat en väl fungerande modell för att driva processer. För de flesta säljare av företag får man bara en chans att ”göra rätt”. Det är därför viktigt att välja en rådgivare som har en bred erfarenhet och förmår att driva processen målmedvetet och strukturerat. Med den stora erfarenhetsbank vi har skapas förutsättningar för en lyckad affär.

Att sälja sitt företag är en alldeles för stor affär för att göra upp med ”första bästa” köpare. Vi bearbetar marknaden och gör allt för att skapa en affär som svarar mot vår uppdragsgivares krav och intressen!

puzzle